ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม
Nakhon Phanom Juvenile and Family Court

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม

ห้องพิจารณาคดีออนไลน์และวิธีพิจารณาคดีออนไลน์

ห้องพิจารณาคดีออนไลน์

ท่านสามารถติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์ เพื่อขอรับบริการพิจารณาคดีออนไลน์ (Video Conference)
ได้ทางหมายเลขศูนย์หน้าบัลลังก์ 0 4251 3058
***ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาล***

ระบบที่รองรับ
ในใช้งานได้แก่
      
ห้องพิจารณาคดีแพ่ง 1 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและไม่เป็นการรบกวนขณะการพิจารณาคดี เจ้าหน้าที่จะทำการส่งแจ้งลิงค์เข้าสู่ห้องพิจารณาคดีในวันนั้น                   
ห้องพิจารณาคดีแพ่ง 2 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและไม่เป็นการรบกวนขณะการพิจารณาคดี เจ้าหน้าที่จะทำการส่งแจ้งลิงค์เข้าสู่ห้องพิจารณาคดีในวันนั้น    
ห้องพิจารณาคดีอาญา 1 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและไม่เป็นการรบกวนขณะการพิจารณาคดี เจ้าหน้าที่จะทำการส่งแจ้งลิงค์เข้าสู่ห้องพิจารณาคดีในวันนั้น    
ห้องพิจารณาคดีอาญา 2 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและไม่เป็นการรบกวนขณะการพิจารณาคดี เจ้าหน้าที่จะทำการส่งแจ้งลิงค์เข้าสู่ห้องพิจารณาคดีในวันนั้น    

 


image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ