ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม
Nakhon Phanom Juvenile and Family Court

การบริการ